• Workshop Inclusief in dialoog

  In veel gemeenten vindt opvang van asielzoekers en vluchtelingen plaats. Daarbij worstelen gemeenteraden en collegeleden met de vraag: hoe gaan we dit verantwoord doen?
  inclusief in dialoog 1Burgemeesters staan centraal in de dialoog met een veelvoud aan partijen in de situatie rond vluchtelingen. Zij zoeken naar de juiste taal, ook voor verbinding. Het gaat immers al snel over tegenstellingen in plaats van overeenkomsten.
  Wethouders hebben een hoge uitvoerende verantwoordelijkheid voor de opvang. Ook voor hen geldt dat zij streven naar verbinding, daarbij meer of juist minder geholpen door het gedrag van burgers of dat van asielzoekers en vluchtelingen zelf.
  Raadsleden hebben hun verantwoordelijkheid genomen door ja te zeggen tegen opvang. Hoe kunnen ze nu ook ambassadeur zijn  van wat ze besloten hebben? Sommigen zien hun rol in het goede voorbeeld en fungeren zelf als vrijwilliger in de opvang. Anderen zoeken naar de juiste rolneming.  inclusief in dialoog 2In deze workshop verkent u de inclusieve dialoog. We gaan niet uit van eenheidsworst bij de partijen maar van diversiteit. U krijgt tools om te scannen welke profielen er zijn voor asielzoekers en vluchtelingen, welke profielen voor de burgers (en eventuele organisaties)  in de gemeente en welke profielen voor de raads- en collegeleden. Dit leidt tot inzicht én discussie, met name over de betekenis van de uitkomsten voor dialoog en voor acties. Waar ligt de verbinding? Waar ligt de mogelijkheid om het ‘ja’ van de gemeente voor opvang, voor de bewoners en bedrijven aansprekend te maken?
  inclusief in dialoog 3Focus in de workshop valt verder op:
  A. Hoe ga je het gesprek aan en met wie ga je de inclusieve dialoog aan? (rolbepaling en rolinvulling voor raadsleden)
  B. Hoe verbind je zo dat je een gezamenlijke taal hebt? (inclusieve communicatievaardigheden voor burgemeesters en/of wethouders)

  Opbrengst van deze workshop

  • Verhoogd bewustzijn over diversiteit in profielen van betrokken partijen
  • Inzicht in inclusieve dialoog en de toepassing ervan
  • Doelgerichte inzet op de eigen rol en invulling daarvan (A)
  • Vergroting van persoonlijke inclusieve communicatievaardigheden (B)

  Praktische gegevens
  Duur van de workshop: een dagdeel, overdag te plannen of in de avond/het weekend
  Aantal deelnemers (raadsleden, bij A): conform de grootte van uw raad
  Trainers: 2 (Leila Prnjavorac en Grethe van Geffen)