• Werken met cultuurverschillen

  Werken met cultuurverschillen

  Voor:

  • Mensen die in het buitenland werken
  • Mensen die door het internationale karakter van de organisatie met verschillende beoordelingen en werkwijzen te maken hebben
  • Mensen die werken met divers samengestelde teams of dit moeten realiseren
  • Mensen die met klanten, cliënten, studenten, leerlingen of patiënten van verschillende afkomst werken
  • Mensen die zich door fusies en reorganisaties met (veelal impliciete) cultuurverschillen geconfronteerd zien

  Dit traject is een mengvorm van wekelijkse opdrachten of casussen om op te lossen, ondersteunende literatuur en ruimte om je eigen vragen over cultuur en diversiteit te stellen, vanuit jouw eigen werksituatie en ervaring.

  Resultaat in dit traject betekent dat na 3 maanden:

  • Je je motivatie, kennis en vaardigheden vergroot hebt in het omgaan met cultuurverschillen
  • Cultuur voor jou een praktisch instrument is in plaats van een barrière die genomen dient te worden
  • Je je oplossingsgericht denken hebt versterkt; niet het cultuurverschil staat centraal maar wat jij of jouw organisatie wil bereiken – samen met de ander

  Kijk hier naar de trailer Werken met cultuurverschillen