• Voorzitterschap

    Voorzitterschap

    Het geheim van een goede voorzitter is de combinatie van algemene kennis en inzicht, en de vaardigheid om dit creatief toe te passen in verschillende contexten zoals die van, raden van toezicht/commissarissen, gemeenteraden, verenigingen en stichtingen of bijvoorbeeld grote publieke vergaderingen. In alle gevallen heeft de kwaliteit van besluitvorming een sterke samenhang met de inzet van de voorzitter.

    U kunt bij Seba terecht voor advies en training betreffende alle voorzittersaspecten.

    Verder leveren wij u de bekende ‘voorzitter van buiten’ voor incidentele bijeenkomsten of interim-voorzitters voor langere duur.

    De directeur van Seba was jarenlang voorzitter van de Vereniging Mensa Nederland, een bijzondere en zeer diverse vereniging. Voor de 12 hoekstenen van Mensa (en ander) voorzitterschap, zie de masterclass video.