• 10 Kritische Succesfactoren voor het optimaal benutten van divers talent

  Bron: het boek Voorbij het verschil / Grethe van Geffen

  1 Heldere visie op diversiteit & inclusie in relatie tot de organisatievisie, zowel economisch als sociaal.
  2 Het bestaan van of sturen naar een organisatiecultuur die openstaat voor verandering, divers gedrag en denkwijzen.
  3 Het zichtbaar maken van de meerwaarde van diversiteit & inclusie tegenover klanten en relaties.
  4 Draagvlak en betrokkenheid van directie en management, zodat nut en noodzaak op organisatieniveau wordt gedragen.
  5 Alle medewerkers hebben motivatie, kennis en vaardigheden in het omgaan met verschillen.
  6 Managers die diversiteitsdynamiek herkennen en benoemen, en handelen gericht op de voordelen van diversiteit.
  7 Inzicht in de aanwezige competenties van het personeel in combinatie met de bedrijfsrelevante competenties.
  8 Verankering van het diversiteit & inclusie principe in instrumenten met betrekking tot strategisch personeelsbeleid, communicatiebeleid, marketingbeleid en managementstijl.
  9 Diversiteit is in de samenstelling van het personeel op alle niveaus van de organisatie voldoende aanwezig.
  10 Directie en management worden beoordeeld op acties en gedrag betreffende diversiteit & inclusie.