• Procesdesign

  procesdesign

  Waar Seba echt goed in is, is het (her)ontwerpen en verbeteren van (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen samen met de mensen die ermee moeten werken. Bijna iedereen kan een ‘droog’ proces ontwerpen, maar een proces werkt pas als ermee wordt gewerkt… en dus als duidelijk is
  * wie welke rol heeft inclusief het eigenaarschap
  * wie waar mag variëren of juist niet
  * hoe en wanneer verbeteringen worden aangebracht
  én: er kennis en acceptatie is van dit alles.

  Is uw context een politiek-bestuurlijke of hebt u te maken met leden en ledenvergaderingen? Of is uw probleem eerder dat de betrokken medewerkers onvoldoende bestuurlijke of politieke sensitiviteit hebben? Ook voor uw karavaan is een succesvolle route te bepalen!

  U kunt bij Seba terecht voor advies en training betreffende alle (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen in korte en uitgebreide interventievorm, evenals voor co-creatie methodieken.