• MVO-monitor

    Diversiteit meetbaar in de MVO-Monitor

    In 2013 is de kersverse MVO-monitor gepresenteerd en deze wordt nog voortdurend verder ontwikkeld. Het is een project van 18 partners onder leiding van de MVO-masters. Seba heeft het diversiteitsdeel voor haar rekening genomen! Wij presenteren u graag dit nieuwe instrument om u meer te vertellen over de mogelijkheden die het biedt.

    Meer informatie vindt u op:
    www.mvo-monitor.nl of bekijk film op Youtube