• Meten is weten: cijfers vrouwen in (medische) zorg

  vrouwen cijfers

  We kunnen heel lang praten over vrouwen in hogere posities, maar het zijn de concrete cijfers die de positie van vrouwen snel helder maken. Kijk naar  de schema’s hier op deze site: hoeveel vrouwen versus hoeveel mannen? In een oogopslag zie je hoe het ervoor staat. Cijfers zijn objectief en om het nog indringender zichtbaar te maken, hebben we in onze epione.info cijferpagina’s  m/v poppetjes in plaats van cijfers gebruikt.

  In bepaalde sectoren geldt het ‘excuus’ dat er nauwelijks vrouwen werkzaam zijn, dus hoe kun je vrouwen in de top van de organisatie krijgen? Voor de zorg geldt dat excuus niet. Er is een overvloed aan vrouwen werkzaam in de zorg!

  De echte invloed op beleid en verdeling van middelen is een voor vrouwen nog vrij gesloten bolwerk. In Raden van Toezicht van ziekenhuizen is het aantal vrouwen de laatste jaren weliswaar wat toegenomen; voor Raden van Bestuur geldt het tegenovergestelde (mogelijk mede door de fusies die hebben plaatsgevonden).

  Onder hoogleraren is sprake van duidelijke groei: in drie jaar tijd van 12,9% naar 17,3% link invoegen. De site van de Stichting De Beauvoir die driejaarlijks de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren publiceert, noemt dit ‘relatief veel’. Zo zie je, alles heeft een keerzijde. Ook cijfers zijn niet zonder meer objectief.

  Het aantal hoogleraren in de zorgsector onderscheidt zich positief van het algemene  Nederlandse gemiddelde van vrouwelijke hoogleraren dat met 14,8% tot de laagste van Europa behoort. Zo bezien zijn het inderdaad  ‘relatief veel’ vrouwelijke hoogleraren, die 17,3%. epione.info interpreteert vanuit een andere hoek – voldoende invloed voor vrouwen – en vindt diezelfde 17,3% ‘te weinig’ of eigenlijk ‘veel te weinig’.

  Meten is weten blijft een geldig en werkzaam principe, maar het lost niet alles op – we zullen de discussies moeten blijven voeren en vooral: actie ondernemen!