• Samenstelling Raden van Bestuur en Toezicht naar geslacht

  Op deze pagina vindt u het overzicht van leden van de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van algemene ziekenhuizen naar geslacht, gemeten op 1 april 2015.
  Eventuele onjuistheden in dit overzicht of wijzigingen door nieuwe benoemingen kunt u melden via epione@seba.nl

  Het aantal Raad van Bestuursleden in 2015 is 145 in totaal.
  119 bestuurders zijn man  = 82,1 %
  26 bestuurders zijn vrouw = 17,9%    >  vgl. 2007 18%: http://shar.es/Rc3jI

  Het aantal Raad van Toezichtleden in 2015 is 386  in totaal.
  282 toezichthouders zijn man   = 73,1 %
  104 toezichthouders zijn vrouw = 26,9% > vgl. 2007 22%: http://shar.es/Rc3jI

  Vergelijking 2015 met 2014

  Zowel het aantal Raad van Bestuursleden als het aantal Raad van Toezichtleden is in een jaar tijd met ruim 19% gekrompen (Raad van Bestuursleden van 173 naar 145, Raad van Toezicht van 461 naar 386). Er zijn dus beduidend minder posities dan een jaar geleden. In dat licht bezien is het aardig dat vrouwen hun posities hebben weten te behouden en zelfs nog iets weten te verbeteren: het percentage vrouwelijke bestuurders is van 15,6% naar 17,9% gegaan, het percentage vrouwelijke toezichthouders van 26,7% naar 26,9%.

  Toch blijft het een vreemd gegeven in een sector waar de vrouwelijke werknemers in de ruime meerderheid zijn, dat het bestuur zo dominant mannelijk is: zie de tabel. In 4 ziekenhuizen bestaan bestuur en toezicht zelfs uitsluitend uit mannen: Amphiaziekenhuis, Atrium Medisch Centrum, Havenziekenhuis, Ommelander Ziekenhuisgroep. In 2014 waren dit er nog 2, alleen het Amphiaziekenhuis en de Ommelander Ziekenhuisgroep. Dit aantal is dus gestegen / verdubbeld.

  cijfers rvb rvt algemene ziekenhuizen 2015