• Boardroom dynamics

  boardroom dynamics

  U kunt bij Seba terecht voor analyse van de boardroom dynamics in uw Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur en natuurlijk voor advies en training hierover. Vanzelfsprekend zijn good governance, transparantie en accountability voor ons onderdeel van geslaagde boardroom dynamics.

  Uit Kwaliteit staat op nummer één, van Grethe van Geffen:
  Het leven van de voorzitter van een Raad van Commissarissen zou eenvoudiger zijn als alle leden van de Raad zich rationeel zouden gedragen. Echter, dat is niet het geval. Soms lijkt de besluitvorming in een Raad van Commissarissen zich op het eerste gezicht rationeel te ontwikkelen maar besluitvormingsprocessen ondergaan altijd de invloed van emoties van de individuele leden en vooral: de interactie die optreedt onder deze leden.

  Een prachtige schets hoe dit door de jaren heen kan verlopen is gegeven door Jeroen Smit in De Prooi. Heel duidelijk laat hij zien hoe de Raad van Commissarissen van ABN Amro zijn eigen besluitvormingscultuur ontwikkelde waaraan geen van de leden van de Raad leek te kunnen ontsnappen. Sindsdien is de term ‘board dynamics’ in zwang geraakt: stimuleren commissarissen elkaar in kritisch vermogen, onafhankelijkheid en het inbrengen van verschillende gezichtspunten, of werken ze zo op elkaar in dat er eerder sprake is van groepsdenken?

  De invloed van interactie binnen de Raad van Commissarissen op de oordeelsvorming en besluitvorming is groot maar het bewustzijn daarover is nog beperkt. Veelal kijkt men slechts naar de individuele inbreng van de commissarissen en bepaalt op grond daarvan de meerwaarde die een commissaris heeft voor de raad als geheel. Als u in meerdere Raden van Commissarissen of Raden van Toezicht hebt gezeten, weet u dat uw inbreng en ook uw mogelijkheden verschilden per raad. Het is meer dan alleen uw eigen inbreng en uw individuele kwaliteiten! Het is ook het spel dat gespeeld wordt en de vraag of de wijze waarop dat spel gespeeld wordt meer of minder bij uw eigen stijl aansluit.”